Politika privatnosti

Cijenimo vašu privatnost i zaštitu vaših osobnih podataka. Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu  pružanja naših usluga, na propisan i transparentan način. Obrađujemo samo one podatke koji su nužni za pružanje pojedine usluge, vodeći računa o njihovoj primjerenoj zaštiti. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu našim vrijednostima i načelima, ovom politikom privatnosti i važećim europskim i hrvatskim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Kada obrađujemo osobne podatke vodimo se načelima i pravilima koja su uspostavljena Uredbom (EU) o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Sve informacije o zaštiti vaših osobnih podataka saznajte na linku: Zaštita podataka na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ni na koji način neovlašteno ne prikupljamo, obrađujemo ili na drugi neovlašten način koristimo osobne podatke. Vaše podatke koristimo isključivo u svrhu za koju su podaci prikupljeni ili za koju se obrađuju. Sve osobne podatke obrađujemo na zakonit način, u skladu s uvjetima, načelima i standardima Opće uredbe o zaštiti podataka i nacionalnom zakonodavstvu. Obradu temeljimo na privolama, izvršenju ugovornog odnosa ili poštovanja pravnih obveza.

Koji podaci se prikupljaju?

Prikupljamo osobne podatke koje dobrovoljno ustupite ispunjavanjem obrasca na kontakt formi. Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani i da se slažete s prosljeđivanjem vaših osobnih podataka.

Vaša prava kao korisnika stranice su: Pravo na povlačenje privole u svakom trenutku, prava na pristup podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade podataka, pravo na ulaganje prigovora, pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo niti ustupamo nepovezanim trećim stranama. Vaše podatke možemo koristiti da bismo od vas zatražili povratne informacije i da bismo vas kontaktirali u vezi s vašim upitom.

Podaci koji se prikupljaju automatski

Automatski prikupljamo određene podatke kada posjetite, koristite ili pregledavate web mjesta. Ove informacije ne otkrivaju vaš identitet, ali mogu sadržavati podatke o uređaju i upotrebi, kao što su vaša IP adresa, karakteristike preglednika i uređaja, operativni sustav, jezične postavke, referentni URL-ovi, naziv uređaja, država, lokacija, informacije o tome kako i kada koristite našu stranicu i ostale tehničke informacije. Te su informacije prije svega potrebne za održavanje sigurnosti i rada naših web lokacija te u svrhu interne analitike i izvješćivanja.

Informacije također prikupljamo putem kolačića i sličnih tehnologija. Više o tome u nastavku.

Kako vaše podatke koristimo?

Vaše podatke obrađujemo u svrhe temeljene na poštivanju naših zakonskih obveza, ispunjenju našeg ugovora ili odnosa s vama, zakonitim poslovnim interesima i/ili vašem pristanku.

Podatke koje prikupljamo koristimo da bismo vam poslali podatke o vašem upitu, usluzi i novim značajkama ili podatke o promjenama naših uvjeta i pravila, te da bismo od vas zatražili povratne informacije. Također, vaše podatke možemo koristiti i u druge poslovne svrhe poput analize podataka, prepoznavanja  trendova upotrebe, utvrđivanja učinkovitosti naših promotivnih kampanja te za procjenu i poboljšanje naših usluga, marketinga i vašeg iskustva. Te podatke možemo koristiti i pohraniti u zbirnom i anonimnom obliku tako da nisu povezani s pojedinačnim krajnjim korisnicima. Ne koristimo prepoznatljive osobne podatke bez vašeg pristanka.

  • Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno.
  • Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene.
  • Ne čuvamo vaše podatke ako više nisu potrebni.
  • Nikada ne prodajemo, posuđujemo niti javno objavljujemo vaše osobne podatke.
  • Vaše podatke ne šaljemo nepovezanim trećim stranama.
  • Vaše osobne podatke ne prenosimo u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju.
  • Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene.
  • Brinemo se da su vaši podaci sigurno pohranjeni.

 

Uporaba kolačića

Za prikupljanje i pohranjivanje podataka možemo koristiti kolačiće i druge tehnologije praćenja.

Kolačići (cookies) su male tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa internetu i prikazuje web stranicu.

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

Na našim stranicama koriste se obavezni tehnički kolačići koji su nužni za funkcioniranje internet mjesta, te se mogu koristiti funkcionalni i marketinški kolačići koji omogućavaju pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju te bilježenje posjeta i izvora prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati učinkovitost našeg internet mjesta.

Vaša prava

Od nas možete dobiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci, kako se obrađuju te ukoliko se obrađuju, pristup tim podacima.

Ukoliko su vaši osobni podaci koje obrađujemo nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo. Napominjemo kako ste odgovorni za davanje ispravnih podataka, a uz to imate obvezu informirati nas o relevantnim promjenama vaših osobnih podataka.

Imate pravo tražiti brisanje vaših osobnih podataka ukoliko smatrate da više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani.

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših osobnih podataka postupili protivno Zakonu ili vašem dopuštenju, molimo da nam se obratite.

Imate pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko obradu osobnih podataka temeljimo na privoli tada osiguravamo da uvijek date svoju privolu u vidu pisane izjave te da privola bude dobrovoljna, posebna, informirana i nedvosmislena. U svakom trenutku imate pravo povući svoju privolu za obradu osobnih podataka. Napominjemo kako u slučaju da ste privolu dali za jednokratnu radnju obrade, a ista obrada je već izvršena, tada opoziv privole nema pravnog učinka.

U slučaju povlačenja privole brišemo sve vaše osobne podatke osim onih koje smo dužni čuvati sukladno propisima Republike Hrvatske i Europske unije.

Kontakt

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se na nikolina@greenliving.hr.

Ažuriranje politike privatnosti

Ovu politiku privatnosti ažuriramo ako je potrebno da bismo ostali u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim relevantnim propisima.

GREEN LIVING DESIGN d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja internet stranice bez obveze prethodne najave te nije odgovorno za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama. Ujedno, ne snosi odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja je nastala upotrebom ove stranice.